Skip to main content

Triungsvann - Vensåsseter

Helgen 29-30. august 1998 ble det bygget nesten 300 meter klopp over myra sør for lille Hvitsteinsvann og i østenden av Store Hvitseinsvann. Arbeidet ble utført av en munter dugnadsgjeng fra OOT under ledelse av områdeleder Reidar Burud, ellers var det Odd, Martin, Bjørn og undertegnede. 

Men for å få et naturlig utgangspunkt for stibeskrivelsen må vi tilbake til stikrysset nord for Åbortjern. Herfra tar stien ned et søkk og kommer ned til bredden av tjernet. Så smyger den seg langs bredden og krysser bekken fra Triungsvann på klopp. Så runder stien et nes og klatrer opp til veien. Vi tar veien til høyre og kommer snart fram til Triungsvann. Det er ganske fint å gå på veien langs vannet. Mange fine utsikter over myrlandskapet.

Blåstien tar av en tydelig opparbeidet traktorvei 300 meter etter at bilveien Triungsvann forlater vannkanten. Traktorveien faller etterhvert slakt og blir grasvokst og litt fuktig før den kommer ut på ei grasmyr. Her starter kloppa i høyrekanten av myra. Kloppa er bygget av (tunge!) trykkimpregnerte bord som er spikret på tvers av halvmeterlange stokker hugget på stedet. De lange plankene måtte vi imidlertid bære inn på skuldrene fra enden av veien. Tre plankebroer ble gjort ferdig. Den andre kommer man til etter å ha passert et parti med litt tørrere myr der vi kommer innpå rødmerking. Blåstien vil i store trekk følge løypetraseen rundt store Hvitsteinsvann. Så følges løypetraseen gjennom ungskogen og kommer snart ut på ei ny myr der plankebrua krysser mot høyre. Så dreier stien møt høyre og passerer østenden av vannet.

Her kan man, iallefall en våt høst som i 2000, ønske seg mer bru, for vi går i myr helt ut på kanten mot dalen. Så går vi ned og passerer blant annet et fint område med orreskog før vi komer ned på kjerreveien i dalbunnen. Her har vi to muligheter. Følge den til venstre opp til Vensåsseter eller hvis vi skal nordover mot Sørkedalen kan vi gå nedover og finne igjen blåstien nede ved første løypekryss. I løypekrysset tar vi over den solide brua og finner blåmerkene rett på andre sida. Så kan blåstien følges ned til Fløyta

Gammel tekst

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Leave a comment

You are commenting as guest.