Triungsvann - Vensåsseter

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Helgen 29-30. august 1998 ble det bygget nesten 300 meter klopp over myra sør for lille Hvitsteinsvann og i østenden av Store Hvitseinsvann. Arbeidet ble utført av en munter dugnadsgjeng fra OOT under ledelse av områdeleder Reidar Burud, ellers var det Odd, Martin, Bjørn og undertegnede. 

Leave a comment

You are commenting as guest.