Skip to main content

Bærumsmarka

Bærumsmarka er avgrenset av Sørkedalen i øst og nord. Vensåssenkningen er grensen mot Krokskogen. I vest er det Lommedalen og mot Bærumsbebyggelsen i sør.

Stier

Triungsvann - Vensåsseter

300 meter gangbane fra 1998

Steder

Veier

Vei 1 i Bærumsmarka

Dette er en test